WEY P8驾趣体验营

发布时间:2020-03-02 23:37:51    浏览量:

  WEY P8驾趣体验营在天津滨海新区试驾场地举行。作为WEY品牌麾下首款新能源车型,WEY P8开展试驾体验活动,与广大车友亲密接触,展现中国插电混动豪华SUV的力与美。
WEY P8驾趣体验营
WEY P8驾趣体验营
WEY P8驾趣体验营
WEY P8驾趣体验营
WEY P8驾趣体验营
WEY P8驾趣体验营
WEY P8驾趣体验营